bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Strona główna

Zgodnie z zapisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda instytucja publiczna od Prezydenta RP do szkoły podstawowej i szpitala oraz spółki Skarbu Państwa (itd.) ma obowiązek publikacji w Internecie w ujednoliconej formie pewnych danych.

Zasady publikacji informacji w BIP regulują:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10 poz. 68)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L Nr 119) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO), informujemy:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pucku z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 38, 84-100 Puck reprezentowany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pucku, adres kontaktowy e-mail: piwpuck@gdansk.wiw.gov.pl, tel. +48 58 673 10 90 lub fax +48 58 673 06 86.

Administrator Danych zgodnie z art. 37 RODO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, a także korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych PIW w Pucku; e-mail: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pucku z siedzibą przy ul. Wejherowskiej 38, 84-200 Puck z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

>> więcej <<

Aktualności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

29.03.2021

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2021 r.

16.03.2021

w sprawie zwalczania oraz zapobiegania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa pomorskiego

ROZPORZĄDZENIE PLW w sprawie określenia obszaru zagrożenia "ptasią grypą"

16.02.2021

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2021 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PUCKU
z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia obszaru zagrożenia wystąpieniem „Wysoce zjadliwej grypy ptaków” wywołanej przez wirus grypy ptaków podtyp H5N8 oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.

Apel do hodowców drobiu ws. wysoce zjadliwej grypy ptaków

05.02.2021

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną dotyczącą występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku zwraca się z apelem o przestrzeganie ograniczeń i obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Zasady opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, kiedy na zewnątrz mróz

04.02.2021

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina podstawowe zasady opieki nad zwierzętami towarzyszącymi, kiedy na zewnątrz mróz

Pierwsze ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie pomorskim

15.12.2020

W związku ze stwierdzeniem pierwszego ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków w województwie pomorskim, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku ponownie przypomina o

Aktualne zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków

22.10.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pucku informuje o aktualnym zagrożeniu wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków typu H5N8.

Weki z Pomorskiej Spiżarni

20.09.2020

Konkurs na najlepszy produkt lokalny dla osób prowadzących działalność w ramach rolniczego handlu detalicznegoOpublikował: Krzysztof Renusz
Publikacja dnia: 09.12.2019
Podpisał: Krzysztof Renusz
Dokument z dnia: 25.10.2010
Dokument oglądany razy: 357 703